Fanges på

Persondatapolitik

1.0 Formål
Nærværende persondatapolitik angiver, hvorledes Sampedro behandler personoplysninger om kunder, leverandører samt øvrige eksterne forbindelser i relation til overholdelse af Persondataforordningen. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af en kontrakt eller i forbindelse med en tilbudsgivning af en opgave. Når du sender dine personlige oplysninger til os anses det for at du har givet din tilladelse, hvor det er nødvendigt og passende til dette formål til nedenstående regelsæt.

 

2.0 Generelt
Sampedro er som digitalt bureau underlagt gældende persondatalovgivning, som pr. 25. maj 2018 går under betegnelsen GDPR (databeskyttelsesforordningen).

 

3.0 Personoplysninger
Ved en erhvervsmæssig aftale med Sampedro, registrerer og behandler vi kun almindelige personoplysninger og ingen følsomme personoplysninger. Ved en indgåelse af et kundeforhold hos Sampedro behandler og opbevarer vi følgende data :

 • CVR-nr.
 • Virksomhedsnavn
 • Faktureringsadresse
 • Telefonnummer
 • Faktura e-mail
 • Navn på kontaktperson
 • Kontaktpersons telefonnummer
 • Kontaktpersons e-mail
 • Projektets filerVi benytter et økonomisystem (Dinero) til behandling og opbevaring, så længe dit kundeforhold hos Sampedro er igang eller indtil du beder os slette dem. Vi benytter ligeledes Dropbox til opbevaring og behandling er disse oplysninger. 

Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering, vil de relevante oplysninger vedrørende din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Dette ville i dette tilfælde kunne være et fragtfirma.

 

4.0 Anvendelse af personoplysninger

Sampedro bruger de indsamlede personoplysninger til følgende formål:

 • Projektledelse
 • Personlig kontakt
 • Administrative formål, fakturering mm.
 • Evt underleverandører, som har indgået en databehandleraftale med Sampedro. Underleverandørerne skal håndterer persondata efter vores regelsæt. 

 

5.0 Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi kan ikke give 100% garanti for, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Det er desværre det som kan ske. En anbefaling vil være at du (og den virksomhed, du repræsenterer) også selv iværksætter tiltag til sikring af data. Dette kan gøres ved at installere antivirus software, skifte koder hyppigt og være påpasselig med anvendelse af programmer og adfærd på internettet.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give besked til de berørte personer uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder.

 

6.0 Tidsmæssig opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er således ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

7.0 Videregivelse af oplysninger
Sampedro videregiver ikke personoplysninger til tredjepart medmindre lovgivningen kræver dette, men forbeholder sig dog ret til at behandle disse internt i virksomheden. Anden videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

8. Samtykke, indsigt og klageadgang
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til hello@sampedro.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. (datatilsynet.dk)